" במידה ופנייתך קשורה בקורס ספציפי יש לציין פרטים מלאים במידת האפשר: שם הקורס, שם המרצה, שנת הקורס ומספרו"